اعلام رقم جدید اقساط ماهانه نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد

اعلام رقم جدید اقساط ماهانه نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد

معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی جزییات دو روش بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را برای اقشار کم و متوسط درآمدی با اقساط ماهانه برای هریک از مناطق شهری و روستایی تشریح نمود.به گزارش سیمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت در گزارشی به تشریح خاصیت های مثبت طرح نهضت ملی مسکن برای خانوارها پرداخت.
بر اساس این گزارش، اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نشان میدهد که در آخر آذرماه سال جاری اجاره بها هر مترمربع در شهر تهران معادل ۸۴ هزار تومان است و بدین ترتیب اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در شهر تهران حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. بدین جهت پرداخت اقساط تسهیلاتی برای ساخت مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی جهت زندگی خواهد بود با این تفاوت که پرداخت اقساط منجر به خانه دار شدن خانوار خواهد شد.
با وجود اجاره بهای فوق الذکر همین طور تامین هزینه های زندگی، امکان پس انداز برای خانوار وجود نخواهد داشت. با فرض این که خانوار بتواند پس انداز کند، با وجود تورم دو رقمی در کشور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و افزایش قیمت مسکن، امکان خرید واحد مسکونی توسط خانوار کاهش خواهد یافت. در صورتیکه خرید اقساطی مسکن در حقیقت اتکا به پس انداز آتی است و خیلی زودتر خانوار را به هدف خود می رساند.
همچنین با مکانیزیم خانه دار شدن با بهره گیری از تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت (نهضت ملی مسکن) که اراضی دولتی را مورد استفاده قرار می دهد و هزینه زمین تقریباً صفر می شود، طول دوره انتظار خانوار برای خرید مسکن به شدت کاهش خواهد یافت.
گفتنی است دریافت تسهیلات مذکور توسط خانوار چه بصورت شخصی و چه در طرح حمایتی دولت منجر به ایجاد مالکیت واحد مسکونی می شود که علاوه بر تامین نیاز اساسی خانوار برای مکان زندگی، یک کالای سرمایه ای و با دوام نیز شمرده می شود و همراه با افزایش قیمت های عمومی، قیمت مسکن بعنوان سرمایه خانوار نیز افزایش می یابد، درحالیکه مبلغ اقساط در ضمن سالهای بازپرداخت تسهیلات (حداکثر ۱۸ سال) ثابت خواهد بود.
با توجه به این که طول دوره ساخت حداقل ۲ تا ۳ سال به طول می انجامد و متقاضی باید بعد از تکمیل واحد مسکونی و تحویل واحد آغاز به پرداخت اقساط کند عملاً رقم اقساط محاسبه در فوق از دو تا سه سال آینده شروع خواهد شد. بدیهی است تا آن زمان درآمد ماهانه خانوار نیز تقریباً معادل با تورم افزایش خواهد یافت و پرداخت اقساط برای خانوار توان پذیر شده و فشار پرداخت اقساط کاهش پیدا می کند.
پس از شروع دوران فروش اقساطی و شروع بازپرداخت تسهیلات، مبلغ تسهیلات ثابت باقی می ماند، در صورتیکه درآمد خانوار متناسب با تورم سالانه افزایش خواهد یافت. بدین جهت در ۲ الی ۳ سال ابتدایی دوران فروش اقساطی، بازپرداخت تسهیلات ممکنست در بعضی موارد با فشار مالی برای خانوار همراه باشد اما بعد از گذشت ۲ تا ۳ سال ابتدایی فروش اقساطی و با افزایش درآمد خانوار، پرداخت اقساط تحمل پذیر می شود و خانوار تحت فشار نخواهد بود.
تلاش وزارت راه و شهرسازی در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد جامعه
دولت برای تامین مسکن گروههای کم درآمد و پشتیبانی از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته است که وزارت راه و شهرسازی هم اکنون مجدانه پیگیر تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد جامعه است. در صورت تامین این منابع اقساط تسهیلات در نرخ های سود متفاوت برای دهک های متفاوت درآمدی به شرح زیر خواهد بود.
تسهیلات یارانه ای ساخت و نوسازی مسکن و اقساط ماهانه
در تهران برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در مراکز استان برای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در سایر مناطق شهری برای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در مناطق روستایی برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی با با نرخ سود ۹ درصد برای دهک های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همین طور رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در این مدل تخصیص یارانه نرخ سود به گروههای کم درآمد رقم اقساط را به شدت کاهش داده و پرداخت آنرا برای خانوار توان پذیر می کند.
تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن برمبنای قانون جهش تولید مسکن و اقساط ماهانه (بدون پرداخت یارانه سود اقشار کم درآمد) نیز به شرح زیر است:
در تهران برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی، مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۷ میلیون تومان است. در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. در مراکز استانها برای تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. همچنین، در سایر شهرها برای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. در مناطق روستایی برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
تصریح می شود، متقاضی می تواند در صورت تمایل سود دوران مشارکت مدنی را نیز بصورت اقساطی در طول دوره فروش اقساطی پرداخت کند.
تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن و اقساط ماهانه
این گزارش می افزاید، تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز بانک مسکن بصورت انفرادی و زوجین قابل پرداخت می باشد. نرخ سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت آن ۱۲ ساله خواهد بود. جزییات این بخش نیز شامل موارد زیر است:
اقساط ماهانه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی زوجین در تهران ماهانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی انفرادی در تهران، ماهانه ۳ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.
اقساط ماهانه تسهیلات ۳۲۰ میلیون تومانی زوجین در مراکز استان ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی انفرادی در مراکز استان، ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان است.
اقساط ماهانه تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی زوجین در سایر شهرها ماهانه ۴ میلیون تومان و اقساط ماهانه تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی انفرادی در سایر شهرها، ماهانه ۲ میلیون تومان است.

1400/10/18
17:18:50
0.0 / 5
304
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
سیمان سیمان