مطالب سیمان


شناسایی ۱۳ هزار واحد خالی در شهرجدید پرند

شناسایی ۱۳ هزار واحد خالی در شهرجدید پرند

قیمت گذاری تعرفه خدمات لوکوموتیو توسط شورای رقابت

قیمت گذاری تعرفه خدمات لوکوموتیو توسط شورای رقابت

ساخت 50 شناور مسافری

ساخت 50 شناور مسافری

کاهش قیمت مسکن با عرضه واحدهای مسکونی خالی در بازار

کاهش قیمت مسکن با عرضه واحدهای مسکونی خالی در بازار
عضو كمیسیون حقوقی مجلس:

افزایش درآمد مالیاتی منجر به افزایش قیمت کالا می شود

افزایش درآمد مالیاتی منجر به افزایش قیمت کالا می شود

سرسیم اردکی و کاربرد آن

سرسیم اردکی و کاربرد آن

توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی(ره) ارتباط ایران با جهان است

توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی(ره) ارتباط ایران با جهان است

انتخاب و خرید بهترین درب های چوبی

انتخاب و خرید بهترین درب های چوبی

نوسازی ماشین آلات معدنی و راه سازی تا ۳ سال آینده

نوسازی ماشین آلات معدنی و راه سازی تا ۳ سال آینده
معاون اداره كل بنادر و دریانوردی خوزستان:

ظرفیتهای سواحل و دریا در خوزستان شناسایی می شود

ظرفیتهای سواحل و دریا در خوزستان شناسایی می شود
سیمان سیمان