آرشیو مطالب : مسكن و شهرسازی

یك مقام مسئول:

درباره فرونشست نسیم شهر بزرگنمایی شد

درباره فرونشست نسیم شهر بزرگنمایی شد
مقام مسئول در مركز تحقیقات راه و مسكن عنوان كرد

انرژی گسل میانه هنوز تخلیه نشده

انرژی گسل میانه هنوز تخلیه نشده
رئیس بخش زلزله مركز تحقیقات راه در گزارش سیمان:

سونامی در سواحل جنوب منتفی است

سونامی در سواحل جنوب منتفی است
رییس بخش زلزله مركز تحقیقات وزارت راه:

بوی نامطبوع تهران ربطی به كوه دماوند ندارد

بوی نامطبوع تهران ربطی به كوه دماوند ندارد
در گفتگو با مهر مطرح شد:

اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان منجر به صرفه جویی ۵۰درصدی میگردد

اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان منجر به صرفه جویی ۵۰درصدی میگردد
سیمان سیمان