رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان:

خیلی از مشکلات کشور ناشی از خلا سند آمایش است

خیلی از مشکلات کشور ناشی از خلا سند آمایش است

به گزارش سیمان خوزستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تکیه بر اهمیت اجرای سند آمایش در کشور و استان اظهار داشت: مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم به علت این است که کشور با آمایش اداره نشده است.مهرداد نیکو در نشست خبری که امروز، ۱۶اسفندماه در اهواز برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت اجرایی شدن سند آمایش خوزستان اظهار نمود: سند آمایش در سطح ملی و استانی یکی از مطالبات نخبگان کشور و آحاد جامعه است که البته این مطالبه برای نبخگان، با آحاد جامعه متفاوت می باشد.

به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: آحاد جامعه به سبب این که با تبعات وجود نداشتن این آمایش مواجه گشته اند، مطالبه گر اجرای این سند هستند چونکه حاشیه نشینی، مسایل زیست محیطی و... لمس کرده اند و ازاین رو خواهان اجرایی شدن این سند هستند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار داشت: وقتی مواردی مثل حاشیه نشینی، بیکاری در یک منطقه، مسایل زیست محیطی و... را ریشه یابی می نماییم به این نتیجه می رسیم که علت پیدایش چنین مسائلی نبودن سند آمایش است و وقتی این مسئله تبیین می شود اهمیت سند آمایش روشن می شود.

نیکو افزود: آمایش به معنای تنظیم رابطه میان انسان، فعالیت و محیط است و به شکلی توزیع فعالیت ها در سطح کشور را متعادل با امکانات، برنامه ریزی می کند. وقتی که متناسب با قابلیت های کشور اقتصاد و فعالیت را پراکنده نکنیم، بخش هایی از کشور گرفتار مشکلاتی می شوند.

وی با تاکید بر اهمیت نقش سند آمایش و اجرایی شدن آن در استان خوزستان و کشور اضافه کرد: وقتی بی برنامگی وجود داشته باشد، بطور قطع شاهد تبعات اجتماعی، اقتصادی و گاها امنیتی خواهیم بود. دراین زمینه مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم به سبب این است که کشور با آمایش اداره نشده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اعلان اینکه ریشه خیلی از مشکلات پایبند نبودن به ملاحظات آمایش در زمان تصمیم گیری است، اظهار داشت: برای مثال کارهای اقتصادی کشور در جاهایی مستقر شده که با منابع آبی آن منطقه همخوانی ندارد و این سبب شده با تنش های آبی در کشور مواجه شویم.

نیکو بیان نمود: تصمیم گیرندگان کشور گاها برای حل مشکلات یکسری اقداماتی می کنند که چون دراز مدت به آن مسئله نگاه نشده است، سبب ایجاد مشکلاتی برای بخش دیگر در دراز مدت می شود و این مسئله مبین جایگاه و اهمیت اجرای آمایش سرزمین در کشور و استان خوزستان است.

وی اضافه کرد: در همه دنیا و استان خوزستان باید تصمیمات بر پایه سند آمایش باشد تا شاهد مشکلات نباشیم. در این خصوص باید به این مسئله توجه داشت که آمایش دارای بایدها و نبایدها است اما در نهایت باید به اجرای آن پایبند باشیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به تهیه سند آمایش خوزستان اظهار داشت: هر سندی ایراداتی دارد اما حالا که این سند نوشته شده است، عده ای مخالف آن هستند. بطور قطع میتوان ایرادات آنرا اصلاح کرد اما اجرای آن مسئله بسیار مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

نیکو با اعلان اینکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از خلا سند آمایش است، افزود: در پیش از انقلاب یکبار برای کشور سند آمایش تهیه شده است و خیلی از پروژه های بزرگ کشور و استان خوزستان خروجی آن سند آمایش است.

وی اظهار نمود: اگر به نکات آن سند آمایش توجه می شد حالا با مشکلات در بعضی از حوزه ها مواجه نبودیم. حالا تبعات آن تصمیمات در بازه بلند مدت، خویش را نشان داده و مشکلاتی در بحث حاشیه نشینی و تمرکز جمعیت در مرکز کشور و... به وجود آمده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به تاریخچه تهیه سند آمایش برای کشور اظهار داشت: در سال ۷۸ کشور به سمت تهیه سند آمایش رفت اما از سال ۸۵ استارت سند آمایش استان ها زده شد. البته تهیه این سند آمایش تا سال ۹۱ متوقف بود و کار خاصی انجام نشد.

نیکو افزود: از سال ۹۱ باردیگر کار تهیه سند آمایش استان آغاز و در همه حوزه ها، مطالعاتی انجام شد و سپس در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی این سند تهیه شده به تصویب رسید. این سند آمایش در نهایت در اسفندماه سال ۹۹ به خوزستان ابلاغ گردید.

وی با اعلان اینکه عمل و پایبندی به سند آمایش مهم ترین مسئله در بحث اجرای آن است، اضافه کرد: حالا کشور و استان ها دارای سند آمایش هستند و ما از این پس باید به دنبال اجرای این سند باشیم و اگر ایراداتی داشته باشد باید به دنبال اصلاح آن برویم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اعلان اینکه خوزستان، محل تجمع کارهای اقتصادی می باشد، اظهار داشت: حدود ۱۵درصد اقتصاد کشور در ۴ درصد مساحت کشور یعنی در خوزستان، متراکم شده و ازاین رو، اجرای سند آمایش در خوزستان دارای اهمیت دو چندانی است.

نیکو با اشاره به اهداف تعریف شده در سند آمایش ملی و استانی بیان نمود: نخستین هدف در سند آمایش، توسعه پایدار و متناسب بر مبنای ظرفیت های زیست محیطی است. مسئله موردنظر این است که قرار نیست با هزینه از بین بردن ظرفیت های زیست محیطی، سرمایه ای برای استان ایجاد شود چونکه در بلندمدت صدمه زا خواهد بود.

وی اضافه کرد: توسعه متعادل از دیگر اهداف سند آمایش است. این به معنای آن است که هر منطقه متناسب با ظرفیت خود، توسعه و گسترش داده شود. هدف سوم آمایش هم توسعه متوازن است. به این معنا که در بعضی از مواقع برای اجرای عدالت اجتماعی باید خدمات به بخش های مختلف عرضه شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار داشت: کارایی اقتصادی هدف دیگر اجرای آمایش است. این که با حداقل انرژی و مواد اولیه، حداکثر تولید و بهره وری را داشته باشیم چونکه تولیدات کشور بهره ور نیستند و به جنبه اقتصادی تولید، توجه خاصی نداریم.

نیکو افزود: در سند آمایش برای همه استان ها نقشی در تقسیم کار ملی مشخص شده است اما باید توجه داشته باشیم که اجرای این نقش ملی به مردم منطقه صدمه ای وارد نکند. تداخل کارهای نفتی با وضعیت مردم خوزستان، مثالی از این مسئله است که باید در زمان اجرای کارهای ملی مراقب باشیم تا به مردم منطقه صدمه ای وارد نشود.

وی اضافه کرد: تقسیم کار ملی در سند آمایش به صراحت مشخص و تلاش شده است تا حد ممکن میان وظایف استان در سطح ملی و کارهای معمول اقتصادی استان، آشتی و همراهی برقرار کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خاطرنشان کرد: استان خوزستان در منطقه ۴ آمایش به همراه استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در یک منطقه آمایشی قرار داده شده است و مبنای این مسئله حوضه آبریز است. دراین زمینه مقرر است به استناد ماده ۲۶ قانون برنامه ششم، شورای آمایش منطقه شکل بگیرد و به صورت دوره ای استانداران هر کدام از این سه استان برای یکسال ریاست این شورا را بر عهده بگیرند و بحث آمایشی منطقه را پیگیری کنند.

نیکو افزود: استان خوزستان در سند آمایش به ۹ ناحیه برنامه ریزی تقسیم شده است که هر ناحیه متشکل از ۲ تا ۴ شهرستان است. افق آمایش خوزستان سال ۱۴۱۰ است و برای استان در افق ۱۴۱۰ برنامه هایی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: تقویت اقتصاد دریاپایه در استان و استفاده از سواحل دریایی استان یکی از مأموریت های اصلی این سند است. حفظ جایگاه استان در صنایع شیمیایی و پتروشیمی کشور با تاکید بر صنایع پایین دستی از دیگر برنامه های در نظرگرفته شده برای افق ۱۴۱۰ خوزستان است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار داشت: ارتقا و افزایش راندمان آبیاری در خوزستان هم یکی دیگر از اهداف و برنامه های در نظر گرفته شده در افق ۱۴۱۰ است. در کشور حدود ۲۵ درصد از اراضی آبی زیر پوشش شبکه های نوین آبیاری است اما این پوشش در خوزستان ۱۳ درصد است و این سطح باید در استان ارتقا یابد.

نیکو در انتها اشاره کرد: تقویت اقتصاد مناطق مرزی، توسعه تولید با تاکید بر صنایع غذایی، ارتقا تکنولوژی های برتر و توریسم درمانی از دیگر اهداف در نظر گرفته شده برای استان تا سال ۱۴۱۰ است.

منبع:

1400/12/16
21:08:40
0.0 / 5
199
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
سیمان سیمان