آرشیو مطالب : انبوه سازی

گشتی در بازار اجاره روی خط مهر-۳

قیمت اجاره مسکن در کرمان ناگهانی بالا رفت

قیمت اجاره مسکن در کرمان ناگهانی بالا رفت
گزارش سیمان؛

تشکیل قرارگاه مسکن با افزایش عوارض صدور پروانه همخوانی ندارد

تشکیل قرارگاه مسکن با افزایش عوارض صدور پروانه همخوانی ندارد
عضو اتاق مشترك ایران و بلژیك در گفت وگو با سیمان :

چینی ها هم واردکننده تکنولوژی ساخت و سازند

چینی ها هم واردکننده تکنولوژی ساخت و سازند

ثبت نام ۳۵۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان تهران

ثبت نام ۳۵۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان تهران
وعده ای كه تبدیل به خانه نشد؛

سقف بی ستون مسکن ملی

سقف بی ستون مسکن ملی
گروه سرمایه گذاری مسكن:

طی 31 سال 60 هزار واحد مسكونی راه اندازی و در بازار عرضه كردیم

طی 31 سال 60 هزار واحد مسكونی راه اندازی و در بازار عرضه كردیم

مشخصات فنی درب های ضد سرقت

مشخصات فنی درب های ضد سرقت
در گزارش سیمان مطرح شد؛

مطرح شدن مالیات بر خانه های خالی بازار اجاره مسكن را بهبود بخشید

مطرح شدن مالیات بر خانه های خالی بازار اجاره مسكن را بهبود بخشید
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح دریافت مالیات از خانه های خالی اصلاح گردید

طرح دریافت مالیات از خانه های خالی اصلاح گردید
نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس:

بورس املاك فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

بورس املاك فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد
یك مقام مسئول اعلام كرد:

انبوه سازی مسكن، رقابت پذیر با مدلهای روز اروپا

انبوه سازی مسكن، رقابت پذیر با مدلهای روز اروپا
در گزارش سیمان مطرح شد

مسكن ملی تهرانسر، برای سوداگری ساخته می شود نه اسكان اقشار محروم

مسكن ملی تهرانسر، برای سوداگری ساخته می شود نه اسكان اقشار محروم
مقام بانكی خبر داد:

پرداخت وام ساخت مسكن به انبوه سازان از محل اوراق

پرداخت وام ساخت مسكن به انبوه سازان از محل اوراق
سیمان سیمان