از آغاز ثبت نام داوطلبان تا معرفی انجمن نظارت

یک ماه تا انتخابات پارلمان بخش خصوصی

یک ماه تا انتخابات پارلمان بخش خصوصی

به گزارش سیمان، با نزدیک شدن به هفته های پایانی این دوره از اتاق بازرگانی ایران و اتاق های استانی سراسر کشور، بخش خصوصی آماده برگزاری انتخابات برای معرفی جدید ترین نمایندگان خود می شود.


به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۸ در محل هایی که توسط هیات های نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان ها تعیین و به تائید انجمن نظارت بر انتخابات می رسد برگزار می شود.
بدین سان تا روز انتخابات، چند مرحله باقی مانده که اولین آن نام نویسی برای کاندیداهای انتخابات خواهد بود. طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، ثبت نام در دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور از ساعت ۸ بامداد روز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ شروع شده و تا پایان روز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ادامه دارد.
با آغاز این فرآیند، حالا رئیس اتاق بازرگانی ایران در حکمی اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را هم معرفی کرده است. بر طبق این حکم، حسین میرمحمد صادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سید جعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی بعنوان ۴ عضو انجمن معرفی شده اند.
همینطور در اولین جلسه انجمن، حسین میرمحمد صادقی بعنوان رئیس و جهانبخش سنجابی شیرازی بعنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.
از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت هم محمد جواد حاجی حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان نماینده در این انجمن تعیین شده است.
بر مبنای ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انتخابات هر یک از اتاق ها در یک روز صورت می گیرد و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
در تبصره یک این ماده، اتاق ایران مکلف شده است دو ماه پیش از پــایان هر دوره انتخابات هیئت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
بر مبنای تبصره ۲ این ماده برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و چهار نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می شود.
این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوش نام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد نمود و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار، تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسانید.
به گزارش سیمان به نقل از ایسنا، اطلاعات عرضه شده از جانب اتاق بازرگانی نشان می دهد، نامزدها برای ورود به این عرصه باید چند پیش شرط و مقدمه لازم را فراهم نمایند.
شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان
وفق بند ۵/۷ ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، اشخاص با داشتن شرایط ذیل می توانند داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان شوند:
الف) داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته
ب) تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران
ج) عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
د) عدم محکومیت به مجازاتی که باعث محدودیت از حقوق اجتماعی می شود.
هـ) احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی علاوه بر شرایط فوق، وفق مستندات و مدارک تقدیمی و یا استعلام از مراجع مسئول یا بارگذاری مدارک از راه داشتن یکی از شروط زیر بنا به تائید اولیه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان و تائید نهایی انجمن نظارت بر انتخابات
مستندات و مدارک احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی
۱-ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یک سال
۲-ارائه فهرست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال
۳-ارائه گواهی انتخاب بعنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی
۴-ارائه اسناد مثبته مؤید داشتن حداقل ۲ سال سابقه مدیریت (مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره) شرکتهای اقتصادی که شرکت مذکور یکی از شرایط بند ۱ و یا ۲ و یا ۳ بند (هـ) فوق الاشاره را داشته باشند.
تبصره ۱: اشخاص حقوقی مشروط به دو سال دارا بودن کارت عضویت و شرایط فوق الاشاره وفق مصوبه هیات مدیره خود می توانند یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل خود که دارای حداقل ۲ سال سابقه حضور در سمت های مذکور باشند را داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق محل صدور کارت عضویت خود کنند لازم به ذکر است شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود.
تبصره ۲: هر شخص حقیقی صرفا می تواند نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعلام نامزدی در هیأت نمایندگان بر عهده داشته باشد.
نحوه ثبت نام و اعلام نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان
به استناد تبصره ذیل بند ۱۳/۵ ماده ۵ آیین نامه و مصوبات انجمن نظارت بر انتخابات قرار است فرایند ثبت نام، دریافت رای، شمارش رای، دریافت شکایت و... به صورت الکترونیک برگزار گردد. از این رو متقاضیان از ساعت و تاریخ اعلام شده (از ساعت ۸ بامداد روز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ تا پایان روز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱) می توانند از راه ورود به سایت انتخابات اتاق ایران و طی مراحل و فرآیندهای مندرج در سامانه و بارگذاری مستندات و تکمیل فرم های مربوطه و گرفتن کد رهگیری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره ۳: درصورتیکه هریک از داوطلبان به هر علت موفق به ثبت نام به صورت الکترونیک نشوند می توانند در بازه زمانی مذکور با در دست داشتن مستندات لازم به هیأت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان رجوع و نسبت به ثبت نام و تحویل مدارک و دریافت رسید چاپی حاوی کد رهگیری ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره ۴: همه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نسبت به بارگذاری یا عرضه مدارک اعلام شده اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز به منظور بارگذاری یا عرضه برای ثبت نام
۱) تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی
۲) اصل صورت جلسه هیات مدیره در خصوص تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل از جانب شخص حقوقی
۳) عرضه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی
۴) تکمیل فرم های در ارتباط با ثبت نام.
فرم هایی که باید برای ثبت نام تکمیل شوند
- خود اظهاری در مورد عدم تصدی مسئولیت یا داشتن رابطه استخدامی در دستگاههای اجرای مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
- خود اظهاری در مورد نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی
- خود اظهاری در خصوص عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی و سپردن تعهد در خصوص این که درصورتیکه در جریان انتخابات یا بعدازآن و در طول دوره عضویت افراد در هیأت نمایندگان به باعث حکم قطعی دادگاه صالح، محکومیت کیفری مؤثر بودن داوطلب یا عضو هیأت نمایندگان صادر شود. عضویت آن فرد در هیأت نمایندگان لغو گردیده و اعتراضی نداشته و مسموع نخواهد بود.
-ارائه فرم خود اظهاری و مستندات مؤید استعفای آنان از شغل قبلی خود یک ماه قبل از ثبت نام توسط کارمندان اتاق ها و کارمندان دستگاههای اجرائی دولتی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق های تهران و شهرستان ها
تبصره ۵ به کلیه متقاضیان سفارش می گردد آخرین نسخه اصلاح شده آیین نامه فوق الاشاره را که در آدرس اینترنتی مذکور بارگذاری شده است به صورت کامل مطالعه کنند.
تبصره ۶: درصورتیکه در خلال مراحل و فرآیندهای برگزاری انتخابات و تشریفات قبل و پس از انتخابات عدم صحت هریک از مستندات و مدارک تقدیمی متقاضیان برای انجمن نظارت احراز گردد. انجمن ضمن لغو نامزدی و یا عضویت فرد در هیات نمایندگان، نامبرده را به افترا عرضه اسناد خلاف واقع به کمیسیون انضباطی اتاق ایران معرفی خواهد نمود.
منبع:

1401/11/06
13:32:30
0.0 / 5
217
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
سیمان سیمان