در گفت وگو با سیمان اعلام شد

تصویب و پشتیبانی از ۳۰۰ طرح كرونایی در دانشگاه علوم پزشكی تهران

تصویب و پشتیبانی از ۳۰۰ طرح كرونایی در دانشگاه علوم پزشكی تهران

سیمان: مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران با اعلان اینكه 300 طرح از پژوهشگران و فناوران این دانشگاه در ارتباط با ویروس كرونا مورد تصویب و حمایت قرار گرفته است، از حمایت 50 میلیون تومانی ˮصندوق تجهیزات پزشكیˮ از شركت های سازنده تجهیزات و ملزومات در رابطه با كرونا در این دانشگاه آگاهی داد.


محمدرضا منظم در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینكه مدل دانشگاه علوم پزشكی تهران در حوزه توسعه فناوری، مدل مركز رشدی است، توضیح داد: پس از شیوع ویروس كرونا در كشور، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه گرنت هایی را به طرح های تحقیقاتی پیرامون این مساله اختصاص داد.
وی تشریح كرد: باتوجه به شرایط كشور قبل از عید، برگزاری جلسات حضوری سخت بود؛ اما با این وجود فراخوان داده شد، مكاتبات و جلسات به صورت مجازی انجام شد و طرح ها نیز از دانشكده های مختلف دریافت شد.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران با اعلان اینكه ۳۰۰ طرح مصوب شده و مورد حمایت قرار گرفته است، تصریح كرد: مهم ترین كاری كه دانشگاه انجام داد، فعالیت كمیته های اخلاق است، به نحوی كه این كمیته ها با بالاترین سرعت ممكن و به صورت مجازی، طرح های پیشنهادی را دریافت كرده و آنها را مورد بررسی قرار دادند.
منظم، سپس به فعالیت حوزه فناوری در این دانشگاه اشاره نمود و توضیح داد: دانشگاه علوم پزشكی تهران دارای حدود ۱۰۰ شركت دانش بنیان و هسته فناور است كه بعضی در مراكز رشد مستقرند و برخی دیگر به صورت موفق از مراكز رشد خارج شده و در پارك های علم و فناوری یا شهرك های صنعتی مستقر شده اند.
وی ادامه داد: نخستین كاری كه در شركت ها پس از شیوع ویروس كرونا در كشور انجام شد، این بود كه شركت های دارای ظرفیت در این عرصه، خط تولید خودرا تغییر داده یا خط تولید جدیدی اضافه كردند تا بتوانند دراین زمینه كار كنند.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران با اشاره به اینكه یكی دو شركت كه در حوزه نانو فعال بودند، پس از شیوع ویروس كرونا به تولید ماسك های N95 پرداختند، افزود: بدین سبب شركت هایی كه پیش تر خط تولید ماسك را نداشتند، سریعاً آنرا ایجاد كردند یا به صورت استیجاری از كارخانه های دیگر به مجموعه خودشان اضافه كردند.
منظم اشاره كرد: هم اكنون ۶ خط تولید ماسك به این مجموعه اضافه شده و بخش زیادی از نیاز داخل به این نوع ماسك بوسیله همین شركت ها تامین می شود كه تولیدات خودرا به هیئت امنای ارزی تحویل می دهند.
وی سپس به حوزه آی تی اشاره نمود و توضیح داد: یك شبكه اجتماعی استارتاپی كه برای پیوند دادن اندیشمندان، متخصصان، اساتید و مردم به وجود آمده در بازه زمانی شیوع ویروس كرونا كار خودرا به همین حوزه مختص كرده است.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران، افزود: اخیراً نیز این استارتاپ با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری توافق نامه ای را به امضا رسانده تا در حوزه اطلاع رسانی بتواند بعنوان یك شبكه اجتماعی به مقابله با كرونا كمك نماید.
منظم با اعلان اینكه اخیراً شركت های وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران كیت های تشخیصی سرولوژی و كیت های تست سریع كرونا (rapid test) را ساخته اند، اظهار نمود: قسمتی از حمایت های صورت گرفته برای ساخت این كیت ها از سمت دانشگاه (به صورت وام و گرنت) تامین شده است.
وی با تاكید بر آنكه به سوق دادن فعالیت شركت ها به سمت مقابله با كرونا محدود نشدیم و تصمیم گرفتیم تا از سایر ظرفیت های علمی، آزمایشگاهی و تجهیزاتی دانشگاه برای مقابله با این بیماری استفاده نمائیم، اظهار داشت: بر این اساس "كمیته فنی مقابله با كرونا" را ایجاد كردیم كه در این كمیته در ۵ محور فعالیت صورت می گیرد.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران افزود: یكی از كمیته ها در زمینه "تجهیزات و ملزومات پزشكی" (شامل ماسك، دستكش، كیت های آزمایشگاهی و تجهیزات داخل اتاق های ICU همچون ونتیلاتور و...) فعالیت می كند. این در حالیست كه یكی دیگر از كمیته ها به "دارو" اختصاص یافته است.
منظم تشریح كرد: در پروتكل های درمانی كرونا برخی داروهای مربوط به بیماری های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد كه برخی مربوط به ویروس هستند. اما آنچه از آن نگران بودیم، این بود كه مواد اولیه بعضی از این داروها از هند وارد می شد؛ بدین سبب شركت ها را به این سمت هدایت می نماییم كه داروهای مرتبط مورد استفاده در پروتكل ها را تامین كنند. تابحال بعضی شركت ها به این سمت هدایت شده و تولیدات آنها در اداره كل تجهیزات پزشكی و سازمان غذا و دارو در حال ستاندن مجوز است.
وی با اشاره به اهمیت حوزه آی تی و ظرفیت های فناوری اطلاعات چه در بخش آموزش و چه پژوهش در مقابله با ویروس كرونا، اظهار داشت: مقرر است در این عرصه با استارتاپ ها تعامل زیادی داشته باشیم و نخستین قدمی كه در این عرصه برداشتیم، برنامه برای غربال اولیه استارتاپ های فعال در حوزه سلامت دیجیتال است تا بتوانیم از تعدادی كه ظرفیت لازم را دارند، حمایت كنیم؛ البته در این عرصه از استارتاپ های جدید هم حمایت خواهیم كرد.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران سپس به محور فعالیت "اجتماعی و روانی" كمیته فنی مقابله با كرونا در این دانشگاه اشاره نمود و اظهار داشت: فكر می نماییم موضوع قرنطینه و سایر فشارهایی كه این بیماری به جامعه وارد كرده، در آینده نزدیك موجب بروز بحران در حوزه مسائل اجتماعی و روانی خواهد شد كه قاعدتاً باید از قبل تولیداتی را در این عرصه داشته باشیم. دراین زمینه نیز یك برنامه میان مدت تهیه كردیم و مقرر است به هسته های فناور در رابطه با این مساله كمك نماییم.
منظم با اشاره به محور كنترل كیفی و HSE كمیته فنی مقابله با كرونا در دانشگاه علوم پزشكی تهران، اظهار داشت: تمام محصولاتی كه در حالت بحران به شكل های مختلف وارد بازار می شود، می تواند زمینه سودجویی افراد را فراهم آورد كه در این شرایط ممكنست سلامت جامعه به خطر بیفتد.
وی اشاره كرد: بعنوان مثال بخش زیادی از ماسك هایی كه به اسم N95 وارد بازار شده، واقعاً N95 نیستند و كارایی برای محافظت افراد ندارند. ما در شرایط بحران هستیم و نمی توانیم این ماسك ها را از بازار جمع كنیم؛ اما قاعدتاً زمانی كه بازار از ماسك های N95 با كیفیت بالا اشباع شود، می توانیم ماسك های بی كیفیت را از بازار جمع آوری نماییم.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: برای ارزیابی كیفی این ملزومات در كشور زیرساخت نداریم و در حوزه تست ماسك ها و فیلترها، از سیستمی كه به صورت خدمات در كشور وجود داشته باشد، برخوردار نیستیم. در این بخش یك میلیارد تومان به یك "سیستم تست فیلتر" اختصاص دادیم.
منظم تصریح كرد: البته یكی از شركت ها یك سیستم تست فیلتر با درجه و كلاس پایین تر را آماده و به اداره كل تجهیزات پزشكی هم اعلام نموده است كه در صورت قبول آنها، پروتكل را به سمت ارائه خدمت ارزیابی كیفیت ماسك ها ببرد.
وی اظهار نمود: در بخش ماسك ها و فیلترهای مربوط به ویروس كرونا، حتی استاندارد هم نداریم كه بایستی بر روی این موارد كار شود. به هر جهت در بخش كنترل كیفی و HSE، یك محور باز كردیم؛ بعنوان نمونه بحث تهویه و فیلتراسیون بخش ICU یا بخش های عفونی بیمارستان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردارست و شاید یكی از دلایلی كه پرسنل و كادر درمان با ویروس كرونا درگیر می شوند، این است كه تجهیزات حفاظتی ما ضعیف است.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران با اعلان اینكه دانشگاه بوسیله "صندوق تجهیزات پزشكی" (كه در آن سهم دارد و عضو هیئت مدیره آن است) تلاش نموده بتواند جذب منابع بوسیله صندوق نوآوری و شكوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... داشته باشد و به شركت ها كمك نماید، اظهار نمود: طی بازه ای كه همه تعطیل بودند، جلسات را به صورت مجازی تشكیل دادیم و ضمن ارسال فراخوان، به شركت ها اعلام كردیم كه چنین منابع مالی وجود دارد.
منظم با اشاره به اینكه پس از ستاندن درخواست از شركت ها، ۳۵ شركت را مورد حمایت خودمان قرار داده ایم، اظهار داشت: در زمینه های تولید كیت، ماسك، دستكش، ونتیلاتور و سایر تجهیزات در رابطه با كرونا شركت ها را بوسیله صندوق فوق مورد حمایت قرار دادیم و مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای شركت ها برقرار شد كه قسمتی از این حمایت در حوزه هایی مثل تولید ماسك به صورت كوتاه مدت و در سایر حوزه ها به صورت میان مدت است و به شركت هایی برمی گردد كه در زمینه ساخت دستگاه های تولید ماسك فعالیت دارند.
وی افزود: در كنار این ها برخی شركت ها مشغول انجام كارهای دیگری بودند كه ارتباطی با كرونا نداشت و امكان سوق دادن فعالیت آنها با كرونا میسر نبود كه در این برهه گرفتار ضرر اقتصادی شدند. برخی از این شركت ها وام داشتند و بعضی باید اجاره فضا پرداخت می كردند كه دراین زمینه با وزارت بهداشت رایزنی كردیم تا شركت ها بتوانند مبالغ پرداختی را در چارچوب قسط و ظرف مدت طولانی تری (مثلاً دو سال) به ما برگردانند. این در حالیست كه بعضی مراكز رشد مبالغ اجاره چند ماه را به شركت ها بخشیده اند.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: در مورد اقساط نیز در حال بررسی صندوق تجهیزات پزشكی هستیم كه بتوانیم از اعتبار این صندوق برای شركت ها استفاده نمائیم.
منبع:

1399/02/01
14:08:42
5.0 / پنج
3088
تگهای خبر: آموزش , اجاره , ارز , استاندارد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
سیمان سیمان