آرشیو مطالب : مصالح

اسلامی:

وزارت راه با توزیع قیر رایگان مخالف است

وزارت راه با توزیع قیر رایگان مخالف است
گزارش سیمان به نقل از مهر

بلم رفیق راه اهالی روستای عطیش، راه اندازی جاده از نان شب واجب تر است

بلم رفیق راه اهالی روستای عطیش، راه اندازی جاده از نان شب واجب تر است
معاون راهداری به مهر خبر داد؛

۱۱۳ روستای لرستان همچنان محصور سیل، راهداران ۱۹ استان در لرستان

۱۱۳ روستای لرستان همچنان محصور سیل، راهداران ۱۹ استان در لرستان
معاون پشتیبانی بنیاد مسكن:

سالانه ۳ هزار طرح هادی روستایی در كشور بازبینی می گردد

سالانه ۳ هزار طرح هادی روستایی در كشور بازبینی می گردد
سیمان سیمان