مطالب سیمان

مدیرعامل پتروشیمی استان:

۴۵ درصد محصولات پتروشیمی لرستان صادراتی هستند

۴۵ درصد محصولات پتروشیمی لرستان صادراتی هستند
رئیس بنیاد ملی گندمكاران عنوان كرد

۸۰ درصد کاشت گندم به پایان رسیده

۸۰ درصد کاشت گندم به پایان رسیده
مركز مدیریت راه های كشور خبر داد:

محدودیت های تردد از جاده های شمالی به علت شرایط جوی

محدودیت های تردد از جاده های شمالی به علت شرایط جوی
رئیس كمیسیون حمل و نقل و لجستیك اتاق بازرگانی مطرح كرد:

افزایش سرمایه گذاری در بنادر

افزایش سرمایه گذاری در بنادر

خرید بهترین تجهیزات هتلینگ بیمارستانی و ویلچر از وینکل پلاس

خرید بهترین تجهیزات هتلینگ بیمارستانی و ویلچر از وینکل پلاس
با راه اندازی كریدور ریلی كاشغر - سرخس

فاصله حمل کالا بین ایران و چین به ۵ روز کاهش می یابد

فاصله حمل کالا بین ایران و چین به ۵ روز کاهش می یابد

اعلام نحوه رسیدگی به اعتراض مالیاتی مالکان خودرو های لوکس

اعلام نحوه رسیدگی به اعتراض مالیاتی مالکان خودرو های لوکس
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراكی عنوان كرد

افزایش میزان تولید قارچ در کشور

افزایش میزان تولید قارچ در کشور
مركز مدیریت راه های كشور خبر داد؛

افزایش ۹ و هشت دهم درصدی تردد در محورهای برون شهری

افزایش ۹ و هشت دهم درصدی تردد در محورهای برون شهری
­عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسكن خبر داد:

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تامین زمین برای ساخت مسکن

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تامین زمین برای ساخت مسکن
سیمان سیمان